จำนวนผู้เข้าชมเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
   เกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์เกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์
การประชุม เรื่อง รายงานความก้าวหน้าด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมสำนักนโบายและยุทธศาสตร์ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้รหัสโรคและหัตถการ ระดับก้าวหน้า

วันที่ 27-29 มกราคม 2559
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น

วันที่ 20-22 มกราคม 2559
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก


การพัฒนาคุณภาพการสรุป ให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD Coding)

วันที่ 9-10 กันยายน 2558
ณ สสจ.อุบลราชธานี


The 7th World Health Organization Family of International Classification (WHO-FIC)

ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชาThe 6 th WHO-FIC Asia-Pacific Network Bangkok, Thailand 2013

Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok
ICD-10 Training for Trainers (Lao People's Democratic Republic)

ณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
  •  
    Copyright ©2008 gajerski.com. All rights reserved.
    กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์เกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์สารและสารสนเทศสุขภาพ
    สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข