จำนวนผู้เข้าชมเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
แนะนำหนังสือ

การให้รหัสทางการแพทย์และระบบมาตรฐาน ICD

 

Author: ผศ.ดร.นพ.วรรษา  เปาอินทร์

ราคา : 300 บาท / เล่ม


อักษรย่อที่หมอใช้ 2017(ใหม่)Author: พอ.นพ.กนธีร์  สังขวาสี

ราคา : 385 บาท / เล่ม


การให้รหัสทางสูตินรีเวชกรรม
Author: พอ.นพ.กนธีร์  สังขวาสี

ราคา : 199 บาท / เล่ม


หลักการบันทึกเวชระเบียนอย่างมีคุณภาพสําหรับแพทย์ ในยุคปฏิรูปสารสนเทศ

 

 

Author: ผศ.ดร.นพ.วรรษา  เปาอินทร์

ราคา : 300 บาท / เล่ม


 

** หากสนใจหรือมีข้อสงสัย: ท่านสามารถสอบถามเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์เพิ่มเติมได้ที่ 0-2590-1492 **

Copyright ©2008 gajerski.com. All rights reserved.
กลุ่มเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์ทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์เกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์สารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข